Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.215.177.171 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์

File Support PDF.

ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่ใจ


ที่ทำการกองทุนหลักประกันสขภาพเทศบาลตำบลแม่ใจ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130

โทรศัพท์ 0-5449-9040 ต่อ 116 โทรสาร 0-5449-9403


----------------ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่ใจ ----------------------

สรุปผลการอนุมัติงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ใจ ตามมติคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง เบิกเงินกองทุนตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 จำนวน 38 โครงการ

แผนงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามมติคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่ใจ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 มีนาคม 2560

เรื่อง เบิกเงินกองทุนตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 17 สิงหาคม 2559

เรื่อง เบิกเงินกองทุนตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 10 มีนาคม 2559

เรื่อง เบิกเงินกองทุนตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558


 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com