Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.215.177.171 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์
File Support PDF.

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ใจ

--------ประจำปีงบประมาณ 2564----------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7/2564 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ

ดาวน์โหลด แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7/2564 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ที่นี่

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6/2564 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ

ลงวันที่ 15 มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2563 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2563 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ได้ที่นี่

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2562 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

--------ประจำปีงบประมาณ 2563----------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2563 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2563 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ได้ที่นี่

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2562 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

--------ประจำปีงบประมาณ 2562----------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น.(พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ได้ที่นี่

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2562) ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ลงวันที่ 17 เมษายน 2562.

 

 


 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com