Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | บุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้า | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี| รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | | แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำป | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภ |ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | |กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | สถานที่ท่องเที่ยว | ของฝากของที่ระลึก | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
Visitor your IP Your IP Address is 34.204.187.106 จำนวนผู้เยี่ยมชม คน
File Support PDF.

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ

แผนที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ แผนที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล แผนพับสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

แผนที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

---------แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลแม่ใจ -------

--------ประจำปีงบประมาณ 2560----------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2557-2560) ของเทศบาลตำบลแม่ใจ

ดาวน์โหลด ( แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2557-2560 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ)

 

 
 
 

 


 

 


 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com