Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.215.177.171 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์


 

   

 

 

    กิจกรรม ประจำเดือน ธันวาคม2563    
   

 

   

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติ(วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ เทศบาลตำบลแม่ใจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

ในวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนน ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลแม่ใจ ถึงหน้าสำนักงานสหกรณ์การเกษตรแม่ใจ โดยมีนายพีรัช จันธิมา ปลัดอำเภอแม่ใจ รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ใจ ประธานในพิธี พร้อมด้วย สถานีตำรวจภูธรแม่ใจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม.

5 ธันวาคม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มฯ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ใจ โดย ว่าที่พันตรีภาณุพงศ์ ผดุงวงศ์ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ พร้อมพนักงานเทศบาลลูกจ้างและจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ.

2.พิธีจุดเทียนน้อมรำลึก วันที่ 5 ธันวาคม 2563(ช่วงเย็น)

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 พนักงานเทศบาลลูกจ้างและจ้างเหมาบริการ เทศบาลตำบลแม่ใจ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ.

กิจกรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
   
   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการพ่นยา ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 20 พ.ย 63 เวลา 09.40 น. เทศบาลตำบลแม่ใจ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการพ่นยาเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องจากได้รับแจ้งจาก รพ.สต.แม่ใจ ว่าได้พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ซึ่งเปิดกิจการร้านเสริมสวย บ้านหมู่ 1 ต.แม่ใจ ข้างวัดศรีสุพรรณ .

ปรับปรุงห้องน้ำหนองเล็งทราย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลแม่ใจ โดย กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำหนองเล็งทราย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน.

การปรับปรุงพัฒนาหนองเล็งทราย (ครัวหนองเล็งทราย)
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 อำเภอแม่ใจ ร่วมกับส่วนราชการในอำเภอแม่ใจ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ชลประทาน ,เทศบาลตำบลแม่ใจ, สภ.อ.แม่ใจ ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในอำเภอแม่ใจ ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ ห้องน้ำ และร้านอาหารครัวหนองเล็งทราย และดำเนินการสร้างร้าน otop เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต.
    กิจกรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2563    
   

 

 

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ใจ โดย ว่าที่พันตรีภาณุพงศ์ ผดุงวงศ์ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ พร้อมพนักงานเทศบาล จ้างเหมาบริการ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ.

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย

วันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมทำความสะอาดถนน และวัดในเขตพื้นที่.

   


วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ร่วมกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลแม่ใจ.

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ว่าที่พันตรีภาณุพงศ์ ผดุงวงศ์ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ พร้อมพนักงานเทศบาลจ้างเหมาบริการเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวัน

พระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยภาคเช้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่ม

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ.


   


วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ใจ โดย ว่าที่ พ.ต.ภาณุพงศ์ ผดุงวงศ์ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ พร้อมพนักงานเทศบาล จ้างเหมาบริการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม ) ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ใจ.


วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ใจ จัดกิจกรรมจิตอาสา บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ณ บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน สนาม อาคารกองช่าง อาคารงานป้องกัน เพื่อทำความสะอาด พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ

 
   

กิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหนองเล็งทราย.
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ใจ จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ บริเวณหนองเล็งทรายและบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหมู่ที่ 2 ต.แม่ใจ โดยมีจิตอาสา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหนองเล็งทราย
.

การประชุมการจัดทำแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2563

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ใจ

ารประชุมการจัดทำแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ใจ

ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุพายุ ฤดูร้อน

งานป้องกัน ทต.แม่ใจ. ออกแจกกระเบื้องในเขต.ทต.แม่ใจ
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่ใจ. ออกแจกกระเบื้องผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุพายุ ฤดูร้อน

   

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สภาเทศบาลตำบลแม่ใจ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ.

การจัดหาอาหารกลางวัน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่ใจ

เทศบาลตำบลเเม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวัน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่ใจ ในช่วงเวลาที่ยังไม่เปิดเรียน เนื่องจากปิดสถานศึกษา กรณีพิเศษ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชุมแม่ค้าหาบแร่แผงลอย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีจำรัส โสตถิกุล นายอำเภอแม่ใจ ประธานการประชุมกลุ่มแม่ค้าหาบเร่ แผงลอยในพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่ใจ ดำเนินการประชุม ตามโครงการการจัดระเบียบ 1 อำเภอ 1 ถนนปลอดภัย เพื่อการบูรณาการพัฒนาอย่างเป็นระบบการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยมีกลุ่มแม่ค้าหาบเร่แผงลอย เทศบาลตำบลแม่ใจ แขวงการทางแม่ใจ สภ.อ.แม่ใจ และ สส.อ.แม่ใจ เข้าร่วมประชุม ณ เทศบาลตำบลแม่ใจ และในที่ประชุมได้มีแนวทางในการจัดหาพื้นที่ค้าขาย รองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้า ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com