สร้างกระทู้ สอบถาม

ลำดับ หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ วันที่ตั้งกระทู้
1 tadalafil lowest price guarantee 1 0 2021-04-16 04:52:47
2 women using cialis 1 0 2021-04-16 04:30:59
3 biblioth ques sp cialis es urbanisme 1 0 2021-04-16 00:59:20
4 cialis by mail 2 0 2021-04-15 20:17:37
5 cialis doesage 3 0 2021-04-15 09:35:37
6 cialis and sunlight 3 0 2021-04-14 17:57:55
7 metroprolol combines with cialis safe 3 0 2021-04-14 08:49:17
8 cialis dysfunction erectyle levitra viagra 4 0 2021-04-14 07:54:34
9 cialis and forum 4 0 2021-04-14 07:50:49
10 af62194ee4cdf3d5cb932fdf83b b503 4 0 2021-04-14 06:31:33
11 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 81 1 2020-12-30 12:10:47
12 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 67 1 2020-12-30 12:09:36

กลับหน้าหลัก

ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ (งานนิติการ)
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ใจ

2. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือ/จดหมาย

เรียน นายกเทศมนตรี ตำบลแม่ใจ

ส่งมาที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130


3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ / โทรสาร

โทรศัพท์ 0-5449-9040 ต่อ 117 งานนิติการ โ ทรสาร 0-5449-9403

4. ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ /เฟสบุ๊ค /จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

เว็ปไซต์ : www.maejai.go.th

เฟสบุ๊ค Face book : ทต.แม่ใจ อ.แมใจ จ.พะเยา page face book :เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

5. ตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ ร้องทุกข์

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ แม่ใจ จ.พะเยา