สร้างกระทู้ สอบถาม

ลำดับ หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ วันที่ตั้งกระทู้
1 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 10 0 2020-12-30 12:10:47
2 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 8 0 2020-12-30 12:09:36
3 cialis circulation impairments VAFINIME 15 0 2020-12-15 17:43:26
4 lavitra compare to cialis zinccaxy 15 0 2020-12-14 10:47:31
5 cialis buy online zinccaxy 16 0 2020-12-14 05:53:11
6 what is the price of cialis zinccaxy 15 0 2020-12-13 22:50:14
7 g postmessage cialis smiley reply zinccaxy 15 0 2020-12-13 09:20:02
8 approach doctor cialis zinccaxy 16 0 2020-12-12 21:02:18
9 cialis name brand online VAFINIME 30 12 2020-12-12 19:17:20
10 cialis cost 20mg zinccaxy 15 0 2020-12-12 10:32:29
11 cialis pill splitter zinccaxy 15 0 2020-12-12 08:28:35
12 cheap 10mg cialis without a prescription zinccaxy 14 0 2020-12-12 08:19:58
13 cialis by cipla zinccaxy 18 0 2020-12-11 17:48:44

กลับหน้าหลัก

ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ (งานนิติการ)
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ใจ

2. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือ/จดหมาย

เรียน นายกเทศมนตรี ตำบลแม่ใจ

ส่งมาที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130


3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ / โทรสาร

โทรศัพท์ 0-5449-9040 ต่อ 117 งานนิติการ โ ทรสาร 0-5449-9403

4. ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ /เฟสบุ๊ค /จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

เว็ปไซต์ : www.maejai.go.th

เฟสบุ๊ค Face book : ทต.แม่ใจ อ.แมใจ จ.พะเยา page face book :เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

5. ตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ ร้องทุกข์

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ แม่ใจ จ.พะเยา