Style OptionsClose X
 • slider

  เทศบาลตำบลแม่ใจ ยินดีต้อนรับ

  Welcome to Maejai Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลแม่ใจการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง


เผยแพร่เมื่อ 14 ต.ค. 2564 โดย ADMIN

เผยแพร่เมื่อ 14 ต.ค. 2564 โดย ADMIN

เผยแพร่เมื่อ 14 ต.ค. 2564 โดย ADMIN

เผยแพร่เมื่อ 14 ต.ค. 2564 โดย ADMIN

นายกเทศมนตรี

  นาวาอากาศเอกสุรชิต ดวงจันทร์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ

ปลัดเทศบาล

  นางสาวสุพรรณี ใจยอดศิลป์
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย