Style OptionsClose X
 • slider

  เทศบาลตำบลแม่ใจ ยินดีต้อนรับ

  Welcome to Maejai Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลแม่ใจการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 240 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130

โทรศัพท์ :054-499040 และ 054-499041

โทรสาร : 0-5449-9-403

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 054-499199

Email : maejai_240@hotmail.com

เว็บไซต์ : http://www.maejai.go.thนายกเทศมนตรี

  นาวาอากาศเอกสุรชิต ดวงจันทร์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ
  เบอร์ติดต่อ : 089-205139

ปลัดเทศบาล

  นางจิราวรรณ์ ศรีนิบูลย์
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ
  เบอร์ติดต่อ : 088-534919


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


Line Official