Style OptionsClose X
 • slider

  เทศบาลตำบลแม่ใจ ยินดีต้อนรับ

  Welcome to Maejai Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลแม่ใจการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่เมื่อ 13 ธ.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ 13 ธ.ค. 2564

นายกเทศมนตรี

  นาวาอากาศเอกสุรชิต ดวงจันทร์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ
  เบอร์ติดต่อ : 089-205139

ปลัดเทศบาล

  นางจิราวรรณ์ ศรีนิบูลย์
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ
  เบอร์ติดต่อ : 088-534919


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


Line Official