Style OptionsClose X
  • slider

    เทศบาลตำบลแม่ใจ ยินดีต้อนรับ

    Welcome to Maejai Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลแม่ใจการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง


นายกเทศมนตรี

    นาวาอากาศเอกสุรชิต ดวงจันทร์
    นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ
    เบอร์ติดต่อ : 089-205139

ปลัดเทศบาล

    นางจิราวรรณ์ ศรีนิบูลย์
    ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ
    เบอร์ติดต่อ : 088-534919


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


Line Official