Style OptionsClose X
 • slider

  เทศบาลตำบลแม่ใจ ยินดีต้อนรับ

  Welcome to Maejai Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ 28 เม.ย. 2566 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 24 เม.ย. 2566 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 10 เม.ย. 2566 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 1 ก.พ. 2566 โดย กองคลัง

นายกเทศมนตรี

  นาวาอากาศเอกสุรชิต ดวงจันทร์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ
  เบอร์ติดต่อ : 0892051391

ปลัดเทศบาล

  นายเมฆิน มะโนแก้ว
  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ
  เบอร์ติดต่อ : 0801356011


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


Line Official