Style OptionsClose X
 • slider

  เทศบาลตำบลแม่ใจ ยินดีต้อนรับ

  Welcome to Maejai Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลกระดานเว็บบอร์ด

กระดานสนทนา

พุทธานุภาพหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวง คู่บ้านคู่เมืองพิจิตร

01 กรกฏาคม 2565 เวลา 09:41:11 น. ( ตอบ 0 )

เปิดอ่าน (16) ครั้ง
สอบถามทาง เทศบาลหน่อยครับ เรื่อง การจัดงานฤดูหนาว

04 มกราคม 2565 เวลา 13:49:00 น. ( ตอบ 5 )

เปิดอ่าน (70) ครั้งนายกเทศมนตรี

  นาวาอากาศเอกสุรชิต ดวงจันทร์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ
  เบอร์ติดต่อ : 0892051391

ปลัดเทศบาล

  นายเมฆิน มะโนแก้ว
  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ
  เบอร์ติดต่อ : 0801356011


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


Line Official