Style OptionsClose X
 • slider

  เทศบาลตำบลแม่ใจ ยินดีต้อนรับ

  Welcome to Maejai Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เผยแพร่เมื่อ 4 เม.ย. 2566 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 2 มี.ค. 2566 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 2 ก.พ. 2566 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 5 ม.ค. 2566 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 2 ธ.ค. 2565 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 2 พ.ย. 2565 โดย สำนักปลัด

ปลัดเทศบาล

  นายเมฆิน มะโนแก้ว
  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ
  เบอร์ติดต่อ : 0801356011


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


Line Official