Style OptionsClose X
 • slider

  เทศบาลตำบลแม่ใจ ยินดีต้อนรับ

  Welcome to Maejai Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลแม่ใจการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน

ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน

กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"


นายกเทศมนตรี

  นาวาอากาศเอกสุรชิต ดวงจันทร์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ

ปลัดเทศบาล

  นางสาวสุพรรณี ใจยอดศิลป์
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย