Style OptionsClose X
 • slider

  เทศบาลตำบลแม่ใจ ยินดีต้อนรับ

  Welcome to Maejai Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลแม่ใจการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลคู่มือประชาชน

เผยแพร่เมื่อ 26 ต.ค. 2564 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 26 ต.ค. 2564 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 26 ต.ค. 2564 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 26 ต.ค. 2564 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 26 ต.ค. 2564 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 26 ต.ค. 2564 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 26 ต.ค. 2564 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 26 ต.ค. 2564 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 26 ต.ค. 2564 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 26 ต.ค. 2564 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 25 ต.ค. 2564 โดย สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 25 ต.ค. 2564 โดย สำนักปลัด

นายกเทศมนตรี

  นาวาอากาศเอกสุรชิต ดวงจันทร์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ
  เบอร์ติดต่อ : 089-205139

ปลัดเทศบาล

  นางจิราวรรณ์ ศรีนิบูลย์
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ
  เบอร์ติดต่อ : 088-534919


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


Line Official