Style OptionsClose X
 • slider

  เทศบาลตำบลแม่ใจ ยินดีต้อนรับ

  Welcome to Maejai Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล | ������������������������������������ ���.��������������� ���.���������������ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : หนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
รายละเอียด : หนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

ปลัดเทศบาล

  นายเมฆิน มะโนแก้ว
  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ
  เบอร์ติดต่อ : 0801356011


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


Line Official