Style OptionsClose X
 • slider

  เทศบาลตำบลแม่ใจ ยินดีต้อนรับ

  Welcome to Maejai Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของดีประจำตำบล | ���������������������������/������������������/������������������ ��������������� : ��������������������������������������������������� (������������������)ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : ผลิตภัณฑ์/สินค้า/บริการ ชุมชน : หวดนึ่งข้าวเหนียว (ซ้าหวด)
รายละเอียด : หวดนึ่งข้าวเหนียว (ซ้าหวด) คุณเชย อะทะเมืองมูล บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ปลัดเทศบาล

  นายเมฆิน มะโนแก้ว
  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ
  เบอร์ติดต่อ : 0801356011


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


Line Official