Style OptionsClose X
 • slider

  เทศบาลตำบลแม่ใจ ยินดีต้อนรับ

  Welcome to Maejai Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของดีประจำตำบล | ���������������������������/������������������/������������������ ��������������� : ������������������������������������ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : ผลิตภัณฑ์/สินค้า/บริการ ชุมชน : ดอกไม้จันทน์
รายละเอียด : คุณพยัตติกา เทพคำ บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทร. 06-1321-2804

ปลัดเทศบาล

  นายเมฆิน มะโนแก้ว
  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ
  เบอร์ติดต่อ : 0801356011


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


Line Official